Oikeustieteellisen valintakokeen esseeseen vastaaminen

Tiedätkö, millainen on hyvä esseevastaus? – Hieno kuulla, mutta nyt minulla on sinulle huonoja uutisia. Sen esseen opit, minkä niin hyvin tiedät, eivät päde oikeustieteellisen valintakokeessa. Oikeustieteen valintakokeen essee on ratkaisevalla tavalla erilainen.

Karista nyt pois mielestäsi kappalejaot, lyhenteiden käytön kielto ja päätöskappaleet. Viittaukset muihin teksteihin kuin valintakoekirjallisuuteen ei tuo mitään maustetta valintakokeen esseeen. Sinun tuntemuksetkaan ja subjektiivinen pohdiskelu ei kiinnosta valintakokeen tarkastajia sen enempää kuin lammasta maailmanpolitiikka.

Millainen on hyvä oikeustieteellisen valintakokeen esseevastaus?

Hyvä esseevastaus vastaa siihen, mitä kysytään. Vastaus sisältää olennaiset asiat ilman turhia rönsyilyitä. Puolen sivun essee voi olla parempi kuin kokonaisen sivun essee. Väkisin esseetä ei tarvitse puristaa mihinkään tiettyyn mittaan.

Ei se määrä, vaan laatu.

Johdonmukaisesta tyylistä ja relevanttien asioiden mainitsemisessa palkitaan pistehyvityksillä. Valintakoe ei ole mikään ei äidinkielenkoe, joten pienet lipsahdukset kieliopin suhteen ei kaada koko koetta. Mieluusti kokeessa saa kyllä kirjoittaa yhdyssanat yhteen ja laittaa pilkut paikoilleen. Jos virheet ei muuta asian merkitystä, yksittäisistä kirjoitusvirheestä ei kovalla kädellä rangaista.

Tarkka esseen kirjoittamisessa kuitenkin saa olla. Joskus pieni sana tai ihan se pilkkukin voi muuttaa asian merkitystä.

Pienien sanojen sotkemisella voi pilata paljon. On siis olennaista jatkuu luettelo sanalla "ja" vai sanalla "tai". Merkitys on aivan eri.

Mitä johdonmukaisuus tarkoittaa esseessä?

Esseen johdonmukaisuusvaatimus tarkoittaa, että aiheen käsittelyn on edettävä järjestelmällisesti. Aiheesta riippuen esitysjärjestys voi kulkea esimerksiksi aikajärjestyksessä vanhimmasta tapahtumasta tuoreimpaan eli järjestys voi olla kronologinen. Tämä järjestys sopii erityisesti oikeushistorian vastauksiin.

Johdonmukaisuus tarkoittaa myös, että oikeustieteellisen valintakokeen esseeseen ei pidä mennä vastaamaan ranskalaisilla viivoilla. Asiaa on kuljetettava niin, että virkkeet tukevat toisiaan. Yleisempi tieto on esitettävä ensin, ja vasta sitten on vuorossa yksityiskohtaisempi tieto.

Esitysjärjestys: Pääsäännöstä poikkeuksiin

Pääsäännöistä poikkeuksiin etenevä esitysjärjestys oikeustieteen valintakokeen esseessä tarkoittaa, että ensin on mainittava pääsääntö, sitten sen soveltuvuuden edellytykset ja sovellus. Tämän jälkeen käsitellään mahdolliset poikkeukset.

Pääsääntönä on, että työttömäksi jäänyt on oikeutettu hakemaan työttömyysetuutta siitä jäsenvaltiosta, jossa hän on viimeksi työskennellyt. Viimeisen työskentelyjäsenvaltion sosiaaliturvalaitos maksaa työttömyysetuuden ja vastaa sen kustannuksista.(Pääsääntö)

Kyseessä on pääsääntö, joka kostuu kahdesta virkkeestä. Pääsääntöön liittyy kolme asiaa, jotka muodostavat kokonaisuudessaan pääsäännön.

Edellytyksenä on, että etuutta hakeva henkilö on täyttänyt työskentelyjäsenvaltion lainsäädännössä työttömyysetuuden saamiselle asetetut vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kaudet. (Pääsäännön soveltamisen edellytykset)

Seuraavaksi kerrotaan pääsäännön sovellettavuuden edellytykset. Pääsäännön mukaan voidaan menetellä, jos tietyt asiat täyttyvät.

Toisessa jäsenvaltiossa aiemmin täyttyneet kaudet tulee ottaa työskentelyjäsenvaltion kausien täyttymistä arvioitaessa huomioon, jos näitä kausia pidettäisiin myös viimeisen työskentelyjäsenvaltion lainsäädännön perusteella täyttyneinä kausina. (Pääsäännön soveltaminen)

Seuraavaksi kerrotaan, miten pääsääntöä sovelletaan yleensä. Mitä tapahtuu, jos pääsääntöä noudatetaan? Pääsäännön oikeusohjetta ikään kuin jatketaan sen jälkeen, kun on kerrottu ensin vaatimukset pääsäännön soveltamiselle.

Ensimmäisen poikkeuksen mukaan kokonaan työttömiksi jääneet rajatyöntekijät hakevat työttömyysetuutta asuinjäsenvaltiosta, joka myös vastaa kustannuksista. (Poikkeus pääsääntöön)

Pääsäännön käsittelemisen jälkeen siirrytään käsittelemään poikkeuksia tai muita erityisempiä tilanteita.

Tällöin etuuksien määrää laskettaessa on otettava huomioon viimeisen
työskentelyjäsenvaltion palkka- ja ammattitulot. (Poikkeuksen soveltaminen)

Lähde: Oikeustieteen valintakokeen mallivastaus 2018. Kursivoidut kohdat kirjoittajan lisäyksiä.

Vaikka oikeustieteellisen valintakokeen esseeseen ei tarvitse tehdä kappalejakoa. Käytännössä esseevastaus muodostuu kappaleista. Kappaleita ei vaan merkitä erikseen vastaukseen rivivaihdolla. (Voit muodostaa kappalejaon ϟ-merkinnällä.)

Essee on ollut yleinen tehtävätyyppi oikeustieteen valintakokeissa

Essee on todennäköinen tehtävätyyppi valintakokeessa, ja jos historian perusteella pystytään ennustamaan tulevaa, niin erittäin todennäköinen. Essee voi olla monessa muodossa. Se voi olla yhden A4-arkin pituinen essee tai se voi olla esimerkiksi muutaman rivin miniessee.

Samat opit soveltuvat soveltaen kaikenlaisiin esseisiin. Esseen on yhtenäinen teksti, joka etenee johdonmukaisesti. Harjoitustehtäviä tekemällä ja vanhojen valintakokeiden mallivastauksia katsomalla saa hyvän käsityksen, mitä esseellä tarkoitetaan oikeustieteellisessä valintakokeessa.

Lue tehtävänanto huolellisesti

Suurimman virheen voit tehdä lukemalla tehtävänannon huolimattomasti. Se on virhe, joka voi viedä koko tehtävän nollille.

Pääsin Helsingin oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2014. Sinä vuonna esseetehtävä “Hallinnollinen sääntely hallinnon toimintamuotona”, testasi pyrkijöiden luetunymmärtämistä raa’alla tavalla. Valintakoekirjassa “hallinnollinen sääntelymainittiin kahdessa eri yhteydessä. Vain toinen niistä käsitteli hallinnollista sääntelyä hallinnon toimintamuotona.

Hallinnollinen sääntely olikin helposti sekoitettavissa sääntöjen antamiseen. Jos pyrkijä ymmärsi kysymyksen väärin, pisteitä ei herunut.

Erään hakijan, jonka valintakoe vaikutti menneen hyvin, kokeen jälkeinen fiilis laski hyperiloisesta silminnähden pettyneeksi muutamassa minuutissa. Nopean fiiliksen laskun syy ei ollut äkillinen pääsykoebileiden aiheutta huonovointisuus, vaan valintakokeen tehtävä numero neljä. Tuo kiero tehtävä oli onnistunut johtamaan tätä erästä pyrkijää niin paljon harhaan, että hän oli valmis ottamaan seuraavan koneen Lontooseen ja luopumaan unelmasta päästä oikeustieteelliseen. Emme tavanneet tiedekunnassa.

Luetun ymmärtäminen ja kysymyksen ymmärtäminen

Hakijan erehtyminen edellä kuvatussa tehtävässä on inhimillistä. Ei auta, vaikka periaatteessa osaisi kirjat ulkoa, jos oksentaa paperille väärän asian väärässä paikassa. Tällainen erehtyminen kertoo siitä, että

  1. hakija ei ole lukiessaan osannut erottaa näitä kahta asiaa eri asioiksi tai
  2. hakija on lukenut kysymyksen huolimattomasti.

Joillakin hakijoilla kyse voi olla molemmista. Hakija on voinut vielä lukiessaan ymmärtää asian kahdeksi eri asiaksi, mutta hän ei ole kiinnittänyt asiaan mitään erityistä huomiota. Valintakokeessa hakija on voinut yhdistää huomaamatta käsitteen väärään asiaan, vaikka hän olisi huolellisemmin miettimällä voinut keksiä toisenkin tavan tulkita käsite.

Hyvällä tuurilla joku on voinut saada hyvät pisteet tehtävästä oksentamalla vastauksen suoraan oikeasta kohdasta asian paperille, vaikka olisikin lukenut kysymyksen huonosti. Hyvään tuuriin sisäänpääsyä ei kannata rakentaa.

Vastaa vain valintakoekirjallisuuden perusteella

Valintakoekirjallisuus ja mahdolliset valintakokeessa jaettavat materiaalit sisältävät kaiken tarvittavan tiedon pääsykokeessa. Kaikkiin kysymyksiin löytyy siis vastaus joko valintakoekirjallisuudesta tai koepapereista.

Vastaa esseisiin mahdollisimman tarkasti valintakoekirjallisuuden sanavalintoja mukaillen. Oikeustieteen pääsykokeessa ei arvosteta omia mielipiteitä, valintakoekirjallisuuden ulkopuolista tietoa tai luovia sanavalintoja. Runosuonen ei tarvitse kukkia. Vastaukset saavat olla tylsiä.

Esseissä asian voi ilmaista usein omin sanoin niin tarkasti kuin muistaa. Tärkeät käsitteet, lain nimet, henkilöiden nimet ja vastaavat tiedot pitää kirjoittaa tarkasti.

Luonnostele vastaus

Heti kysymyksen nähtyään ei kannata lähteä kynä sauhuten vastaamaan esseekysymykseen. Valintakoepäivänä jo kysymyksen nähdessäsi päästäsi sinkoilee avainsanoja. Pyri ottamaan ne heti kiinni kirjoittamalla ne ylös luonnokseen.

Jos lähdet heti kirjoittamaan mahdollisimman nopeasti pientä tekstiä paperiin, otat samalla riskin, että voit menettää osan avainsanoistasi. Anna ensin kaikkien avainsanojen tulla luonnospaperille (voit käyttää luonnospaperina vastauspapereiden kääntöpuolia).

Avainsanojen jälkeen lähde muodostamaan yhteyksiä näiden avainsanojen välille. Yritä pusertaa lauseita avainsanojen ympärille niin tarkasti kuin muistat.

Itse kirjoittaminen ei ole se aikaa vievin osuus. Ajattelu vaatii kaikista eniten aikaa. Valmiiksi jäsenellyn tekstin pystyy kirjoittamaan vastauspaperille nopeasti. Voit huoletta käyttää viisitoista minuuttia kysymyksen lukemiseen ja vastauksen luonnosteluun ennen kuin kirjoitat sanaakaan vastauspaperiin.

Luonnoksen ei tarvitse, eikä pidäkään olla sanatarkka kopio vastauksestasi. Oikeusitieteellisen koetta ei tarvitse puhtaaksi kirjoittaa. Luonnos voi olla julkaisukelvoton versio vastauksestasi.

Luonnostelu ei tarkoita ajantuhlausta. Todennäköisesti ilman luonnosteluun käytettyä aikaa vastaavan ajan kumittelisit ja uudelleen kirjoittaisit vastausta. Luonnosteluun on myös selkeä pistekannustin, johdonmukaisesta vastauksesta saa usein lisäpisteen.

Vastauksen täydentäminen

Mikäli mieleesi kuitenkin tulee kirjoittamisen aikana tai palatessasi vastaukseen myöhemmin todennäköisesti pistehyvitykseen oikeuttava asia, se kannattaa sijoittaa vastaukseesi niin, että vastaus etenee mahdollisimman johdonmukaisesti. Tällöin voi olla syytä käyttää tähtimerkintää, jos asia sopii paremmin vastauksesi alkuosaan kuin loppuosaan.

Muutamaa riviä enempää ei usein kannata kumittaa, vaikka metsästäisitkin johdonmukaisuuspistettä vastauksestasi. Tähtimerkinnän käyttäminen on tällöin aiheellista.

*Tässä on esimerkki, miten käytät tähtimerkintää. Lisäsin ensimmäisen kappaleen loppuun tähtimerkinnän. Tämä merkintä tarkoittaa, että tarkastaja lukee tämän osan vastauksesta ensimmäisen kappaleen jatkoksi.

**Toisen kappaleen lopussa on kaksi tähtimerkkiä. Tarkastaja lukee tämän täydennyksen vastauksesta toisen kappaleen loppuun. Tähtimerkintää voi käyttää vain vastaustilan rajoissa. Täydennyksen on siis mahduttava myös vastaustilaan.

Käytä koko vastaustila hyväksesi

Käytä kohtuu pientä käsialaa

Vastaus kannattaa suunnitella niin, että voit tarvittaessa käyttää koko vastaustilan hyväksesi. Pienemmällä käsialalla saat mahtumaan vastaustilaan enemmän asiaa kuin suurella. Käsialan pitää olla kohtuudella luettavissa, joten aivan pientä tihrustusta ei kannata tehdä.

Käsialan pitää olla kohtuudella luettavissa

– Oikeustieteen valintakoe 2018

Kohtuu pieni käsiala on riittävää. Mihinkään 0.3 lyjytäytekyniin ei tarvitse valintakokeessa vaihtaa. Tavallisella 0.5 lyijytäytekynnällä saa aivan riittävän pientä ja selkeää jälkeä aikaseksi.

Älä tee kappalejakoa

Valintakokeen esseessä ei tarvitse tehdä kappalejakoja ollenkaan. Älä siis tuhlaa tilaa kappalejakoihin. Essee kirjoitetaan erilliselle valmiiksi viivoitetulle vastauslomakkeelle.

Yhdelle riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei lueta.

– Oikeustieteen valintakoe 2018

Paperin reunoille on turha jatkaa vastausta. Se on vain ajanhukkaa.

Äidinkielen tunneilta tuttuja kappalejakoja tai sisennyksiä ei kannata käyttää valintakokeessa, koska ne syövät turhaan vastaustilaa. Kappalejaon tekemisestä tai sisennyksistä ei saa myöskään lisäpisteitä. Yksinkertaistettuna: kappalejaot ovat turhia!

Käytä lyhenteitä

Vastauksessa kannattaa käyttää lyhenteitä. Useasti vastauksessa esiintyvät nimet, lait, tuomioistuimet ja periaatteet kannatta muuntaa vastauksessa lyhenteeksi.

Ensimmäisen kerran mainitse lyhennettävän asian koko (virallinen) nimi. Kirjoita perään sulkuihin “jäljempänä” ja käyttämäsi lyhenne. Tämän jälkeen käytä vain lyhennettä.

Tuomas Akvinolainen (jäljempänä TA) edusti skolastista koulukuntaa (jäljempänä SK). SK oli n. 1100–1500 vaikuttanut filisofinen koulukunta. Skolastiikalla tarkoitetaan metodia, jossa pääpaino on dialektisessa päättelyssä. TA oli merkittävimpiä SK:n edustajia.

Älä käytä suoraan lyhennettä ensimmäisen kerran mainittaesa, vaikka kyse olisi tunnetusta lyhenteestä. Jos lyhenne on tunnettu, lyhenteen käyttämistä ei välttämättä tarvitse selostaa käyttämällä sanoja “jäljempänä”, “jatkossa” tai “myöhemmin”.

Korkein oikeus (KKO) on katsonut, että Suomen Asianajanliiton yhteydessä toimiva lautakunta on voinut harkintavaltansa puitteissa määrärä asianajalle varoituksen kohtuuttoman laskutuksen perusteella. KKO on jo aiemmin todennut, että asianajajia sitovat eettiset ohjeet perustuvat keskeisiltä osin sellaisiin käytäntöihin ja sääntöihin, jotka on hyväksytty ammattikunnan omassa piirissä.

Esseen rajaaminen

Esseen on tarkoitus edetä johdonmukaisesti. Rajattu aika ja vastaustila pakottaa usein rajaamaan vastausta. Asiaan voi liittyä jotain ei niin olennaisia asioita.

Jos asia ei vaikuta olennaiselta, voit joko jättää sen kokonaan mainitsematta tai mainita asia lyhyesti. Väärien asioiden tai ristiriitaisten asioiden mainitsemisesta voi koitua pistevähennyksiä. Epäolennaisten asioiden mainitsemisesta ei usein koidu pistevähennyksiä, mutta ne vievät suotta tilaa vastauksesta. Jos vastauksessa tuntuu olevan tilaa, kannattaa mainita myös epäolennaisia asioita lyhyesti. Ne voivat joskus ollakin olennaisia.

Miten pitkän johdatuksen aiheeseen essee vaatii?

Valintakoepäivänä moni hakija hallitsee pääsykoekirjat niin hyvällä tasolla, että he voivat mieltää joitakin mainitsemisen arvoisia liian itsestäänselviksi. Perusasioistakin saa pisteitä.

Liian kaukaa johdantoa ei pidä lähteä hakemaan. Jos kysytään nimenomaisesti oikeusrealisteista, ei kannata lähteä johdattelemaan vastausta antiikin luonnonoikeusajattelusta. Kerro oikeusrealisteista, jos niistä kysytään. Pyri pääsemään heti ensimmäisillä riveillä asiaan.

Luonnosteluvaiheessa vastaus alkaa usein hahmottumaan. Joskus ankaratkin rajaukset ovat paikallaan, jos aihe on laaja.

Otsikkoessee vai yleisessee?

Valintakokeessa esseet voivat olla otsikkoesseitä tai yleisesseitä. Tässä yhteydessä tarkoitan otsikkoesseellä sellaista esseetä, jonka otsikko muistuttaa valintakoekirjan väliotsikkoa. Tällöin vastaus tehtävään löytyy yhden otsikon alta, eikä hakijan tarvitse yhdistellä tietoa valintakoekirjallisuuden muihin osiin.

Periaatteessa kaikki esseet ovat olleet valintakokeissa käsitteen varsinaisessa merkityksessä otsikkoesseitä siten, että ne ovat perustuneet valmiiseen otsikkoon. Tässä yhteydessä erottelen kuitenkin toisistaa yhden otsikon alle perustuvan esseen ja useamman otsikon alle perustuvan esseen. Yleisessee vaatii, että hakija yhdistelee tietoa eri otsikoiden alta.

Vastaustyylissä ei ole sinällään eroa sillä, onko kyseessä otsikkoessee vai yleisessee. Molemmissa odotetaan johdomukaisesti etenevää vastausta.

Ero esseetyyppien välillä piilee valmistautumisessa

Näihin kahteen erityyppiseen esseeseen täytyy valmistautua eri tavalla. Otsikkoessee painottaa sisällysluettelon ja siihen liittejen avainsanojen hallintaan. Sisällysluetteloa muistuttava esseenaiheen pitäisi tuoda mieleen siihen liitetyt avainsanat. Näiden avainsanojen perusteella, mieleen pitäisi palautua keskeiset asiat juuri kyseisen otsikon alta.

Yleisessee perustuu puolestaan kykyyn yhdistellä samaan asiaan liittyviä asioita eri puolilta kirjaa tai jopa toisesta valintakoekirjasta. Yleisesseessä painottuu se, kuinka hyvin reunamerkinnät on tehty.

Jos jotakin asiaa käsitellään eri puolella kirjaa, ne pitäisi voida yhdistää reunamerkinnän avulla toisiinsa. Joskus kirjaa kannattaa lukea näiden reunamerkintöjen osoittamassa järjestyksessä. Tällöin on paremmat valmiudet vastata yleisesseeseen. (ks. Lukutekniikka ja ymmärrä kokonaisuus, jota luet)

Älä kirjoita yhteenvetoa

Oikeustieteen valintakokeen essee ei tarvitse sen enempää johdantokappaletta kuin lopetuskappaletta. Esseen lopuksi ei ole tarpeen kirjoittaa yhteenvetoa tai kertausta asioista, joita olet jo maininnut.

Lue vastaus lopuksi läpi ajatuksen kanssa

Mitään ei tietysti voi, jos aika loppuu ja vastaus jää kesken. Mikäli kuitenkin aikaa suinkin riittää, lue vastaus aivolierojen varalta. Viidessä tunnissa aivot ehtii mennä niin kieroon, että lieroja syntyy väistämättä.

Voit poimia pahimmat lierot pois vastauksesta kumittamalla. Tyhjät välit vastauksessa ei haittaa, jos siitä on kumitettu pois aivoliero.

Testaa kuinka hyvin olet sisäistänyt luennon asia:

Testaa osaamisesi tämän vastaustekniikka luennon osalta.

1. Mikä väittämistä on eniten oikein?

 
 
 
 

2. Mitkä seuraavista väitteistä pitää paikkaansa?

 
 
 
 

3. Oikeustieteen valintakokeen esseessä on olennaista lukea tehtävänanto huolellisesti. Miksi näin on? Valitse oikeat vaihtoehdot.

 
 
 
 

4. Mistä voi saada pisteitä oikeustieteellisen valintakokeen esseen arvostelussa? Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.

 
 
 
 

5. Miten esseeseen kannattaa valmistautua?

 
 
 
 


Ota yhteyttä

Saat vastauksen niin pian kuin se on vain inhimillisesti mahdollista.