Ulkoa opettelu

Ulkoa opettelu

Valintakoekirjoja ei tarvitse opetella kokonaan ulkoa. Vain olennaiset asiat tarvitsee osata ulkoa. Epäolennaisia asioita voidaan myös kysyä kokeessa, mutta niistä on jaossa niin vähän pisteitä, ettei niitä kannata lähteä metsästämään olennaisten asioiden opettelun kustannuksella.

Mikä on olennaista?

 • Säännöt. (Tämä tarkoittaa sääntöjen sisältöä. Osaamisen taso pitää olla niin korkealla, ettei säännön merkityssisältö muutu)
 • Lain luvut ovat keskeisiä esim. kuluttajansuojalaissa. Ne on hyvä osata siten, että ymmärtää kollektiivisen ja individuaalisen sääntelyn erot. (Pykälän numerot ovat vähemmän olennainen asia osattavaksi. Pääpaino pitää olla säännön opettelussa. Pykälän numeron voi usein kiertää sanomalla esim. kuluttajansuojalain mukaan).
 • Käsitteet (osattava sanatarkasti – ei kirjoitusvirheitä).
 • Käsitteen määritelmät. Käsitteen määritelmät on osattava niin, että niiden merkityssisältö ei muutu. Huom. käsitteen määritelmä ei löydy kirjasta aina samasta paikasta kuin itse käsite.
 • Sisällysluettelo ( Sisällysluettelo ja siihen liittyvät avainsanat on syytä osata. Sisällysluettelon otsikkoa voidaan kysyä esim. esseessä)
 • Keskeiset oikeustapaukset.
 • Kirjoittajien nimet. (Valintakoekirjojen kirjoittajien nimet on syytä osata, jotta voi viitata niihin esim. Salmisen mukaan)
 • Kirjoittajien mielipiteet. (Kirjoittajien mielipiteet on keskeisiä asioita)
 • Aikajärjestys ks. aikajana.

Miten harjoitella?

 • Lue keskeinen asia. Laita kirja kiinni. Kirjoita keskeinen asia. Toista.
 • Käytä muistikortteja flashcards-tekniikkaa. Esim. toiselle puolelle käsite ja toiselle määritelmä. Pyri muistamaan ulkoa.
 • Pilko pykäliä pienempiin osiin, jolloin ne helpompi oppia ulkoa. Voit merkitä myös numeroita, montako asiaa pitää liittyy johonkin kohtaan, vaikka alun perin kyse ei olekaan numeroidusta listasta.

Miten muisti toimii?

 • Erikoiset asiat jäävät hyvin mieleen. Tee hauskoja tai outoja muistisääntöjä.
 • Kertaa mahdollisimman paljon. Kerran opeteltu asia ei ole pysyvästi muistissa.
 • Käytä hyväksi rytmiä.
 • Tallenna asioita eri “paikkoihin” mielessäsi. Laita esim. otsaan yläkäsitteet ja leukaan alakäsitteet mielessäsi. Vastaavasti voit tallentaa asioita jonkun matkareitin varrelle mielessäsi.
 • Muista vuosiluvut liittämällä ne johonkin muuhun tapahtumaan samana vuonna. Esim. kaverin syntymävuoteen tai maailmanmestaruuteen.

 

 

Ota yhteyttä

Saat vastauksen niin pian kuin se on vain inhimillisesti mahdollista.

"*" näyttää pakolliset kentät