Pääsykoekirjat

Oikeustieteellinen pääsykoekirjat 2021

VALINTAKOEKIRJAT 2021

Pia Letto-Vanamo: Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun
Sakari Melander: Johdatus rikosoikeuteen
Sampo Mielityinen (toim.): Oikeus ja julkisuus

Tuntuuko olennaisten asioiden erottaminen haastavalle? Osallistumalla Valintakoetreeniin saat juristin laatimat tekstin avaukset jokaisesta kirjasta. Valmennus sisältää myös mm. harjoitustehtäviä ja harjoituskokeen.

Valmennuksen hinta on 292,50 euroa.

Oikeustiede.comin kursseille on osallistunut vuonna 2021 jo reilusti yli 100 hakijaa. Viime vuonna kurssilaiset kokivat erityisesti tekstin avaukset hyödylliseksi avuksi valintakokeeseen valmistautumisessa. Tähtiä kurssilaiset antoivat keskimäärin vuoden 2020 valmennukselle 4.8/5.0.

Oikeustieteet.fi on ilmoittanut, että valintakoekirjat julkaistaan 22.4.2021 klo 12. Lukuajan pituus on 32 päivää. Valintakoe järjestetään 24.5.2021.

Vuonna 2020 oikeustieteellisen pääsykoekirjat julkaistiin 27.4.2020 klo 12. Yleensä lukuaika alkaa huhtikuun aikana. Valintakoe pidettiin kahdessa osassa 26.5.2020 ja 5.6.2020.

Valmistautuminen oikeustieteellisen valintakokeeseen kannattaa aloittaa jo ennen pääsykoekirjojen ilmestymistä. Yksittäisiä vinkkejä valmistautumisen tueksi voi löytää Oikeustieteelliseen hakijat -Facebook-ryhmästä, monilta valmennuskursseilta sekä oikeustieteen opiskelijoiden blogeista.

Valintakoekirjallisuuden tekstin omaksumista helpottaa kuitenkin huomattavasti, jos hallitsee kunnollisen sisäistämismenetelmän. Oikeustiede.comin Oikistreenin tuella voi omaksua tehokkaan sisäistämismenetelmän. Pääpiirteissään menetelmä on kuvattu Oikeustiede.comin sivuilla.

Sähköiset pääsykoekirjat maksutta oikeustieteelliseen

Jo kolmatta vuotta putkeen, oikeustieteelliseen on mahdollista saada pääsykoekirjat sähköisenä maksutta. Ilmaisten kirjojen saaminen ei edellytä edes rekisteröintiä.

Ilmaisten kirjojen huono puoli on Unicontent-sovelluksen tarjoama lukukokemus. Sovellus on käyttöliittymältään varmasti yksi huonoimmista e-kirjojen alustoista. Alustan kehittäjiltä on puuttunut erityisesti ymmärrys siitä, miten oikeustieteelliseen valintakokeeseen luetaan.

Vuoden 2020 uutuutena myyntiin tuli sähköiset valintakoekirjat muistiinpanomahdollisuudella 3,30 euron hintaan. Tämä muistiinpanomahdollisuus oli onneton, eikä siitä kannata erikseen maksaa.

Pakettiin sisältyi kuitenkin PDF-versiot kirjoista. PDF-kirjat tarjosivat paremman käyttöliittymän ja mahdollisuuden tehdä sähköisesti merkintöjä kirjaan. Kirjat oli suojattu eli tulostaminen tai tekstin muokkaus oli estetty teknisillä keinoilla.

PDF-versiosta kannattaa maksaa se 3,30 euroa, koska se helpottaa sivunumeroissa perässä pysymistä. Erityisesti monissa harjoitustehtävissä on voitu viitata vain sivunumeroon oikeana vastauksena.

Miten sähköisiä pääsykoekirjoja voi lukea?

Sähköisiä kirjojen lukeminen onnistuu selaimella osoitteessa unicontent.unigrafia.fi. Puhelimeen ja tablettiin on saatavissa erillinen sovellus Google Playsta ja AppStoresta.

Käyttöliittymä ei ole erityisen miellyttävä, mutta teksti oli ainakin viime vuonna mahdollista kopioida tekstinkäsittelyohjelmaan, jonka avulla kirjasta saa helpommin luettavan. Lisäksi tällöin omien merkintöjen tekeminen on mahdollista sähköistä versiota käytettäessä. Sähköiset kirjat on mahdollista myös tulostaa itse.

Valintakoekirjoja lukiessa kannattaa aloittaa jo harjoittelemaan juristien lempi näppäinyhdistelmää cmd+c (Ctrl+C) ja cmd+v. (Ctrl+V).

Painetut valintakoekirjat oikeustieteelliseen

Kirjat on mahdollista ostaa myös painettuna. Painetut kirjat on tilattava ennakkoon verkkokaupasta ilmoitetun aikarajan sisällä, jotta ne ehtivät varmasti ensimmäiseen postituserään.

Ennakkoon tilatut kirjat postitetaan kirjojen julkaisupäivänä postipakettina. Toimitusaika-arvio on 1–3 päivää. Postipaketin kulkua voi seurata seurantakoodilla.

Valintakoekirjat voi tilata painettuna myös ilmoitetun aikarajan jälkeenkin. Tällöin yliopisto ei pysty antamaan takeita siitä, että tilaus ehtii ensimmäiseen postituserään.

Ennen painettujen kirjojen saapumista voi käyttää sähköistä versiota. Ilmaisen sähköisen version käyttämistä varten ei tarvitse tehdä tilausta. Maksullisen sähköinen version voi tilata erikseen Unigrafian verkkokaupasta. Valintakoekirjoja ei voi ostaa muualta kuin Unigrafian verkkokaupasta. Painettujen kirjojen hinta postitettuna vuonna 2019 ja 2020 oli 200 euroa.

Painetut kirjat on pakattu hyvin pieneen pakettiin. Kirjat ovat myös hyvin ohuita. Kaikki kirjat todennäköisesti on paketissa, vaikka paketin koon perusteella se ei välttämättä siltä vaikuta.

Oikeustieteellisen valintakoekirjojen hintatieto 14.2.2020.

Kannattaako painettuja kirjoja tilata?

Painetut kirjat eivät ole välttämättömyys, mutta painetut kirjat voivat helpottaa työskentelyä. Jos haluaa säästää rahaa, kirjat voi todennäköisesti tulostaa myös itse. Paperinen versio kirjoista ei ole mikään välttämättömyys.

Käyttöliittymänä painettu kirja on yleensä parempi kuin monistenivaska. Tosin painettujen kirjojen hinta on melko korkea niiden tuomaan lisäarvoon nähden. Tarvittaessa painetut kirjat voi ostaa myöhemminkin, mikäli kyllästyy sähköisiin kirjoihin tai tulostaminen ei onnistu.

Kuinka monta valintakoekirjaa on?

Valitakoekirjojen määrä ei tiedetä tässä vaiheessa. Viime vuosina sivuja kirjoissa on ollut noin 300. Yleensä kirjoja on ollut kolme, jotka käsittelevät kolmea eri oikeudenalaa. Vuonna 2020 jako eri oikeudenaloihin ei ollut kirjoissa kovin selkeä.

Kirjat on ollut yleensä saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Ruotsinkieliset kirjat on tarkoitettu ruotsinkieliseen valintakokeeseen, eikä ne vastaa aihepiiriltään suomenkielisiä. Englanniksi kirjoitettu valintakoekirja on ollut vuonna 2015 Turussa. Todennäköisesti suomenkieliseen valintakokeeseen tarkoitetut kirjat ovat suomeksi kirjoitettu.

Oikeustieteen pääsykoekirjat 2010-luvulla

Yhteensä kaikissa oikeustieteellisissä pääsykokeissa oli vuosina 2010–2019 yli 16 100 sivua luettavaa. Aineiston määrä on vaihdellut melko paljon. Esimerkiksi Lapin yliopistossa on ollut vuonna 2011 luettavaa 1115 sivua.

Lapin yliopisto

Lapin yliopiston suurta sivumäärä selittää osaltaan se, että valmistautumisaika on ollut pitkä. Periaattessa valmistautumisen on voinut aloittaa jo vanhalla kirjalla, koska Lapin yliopistossa tyypillisesti julkaistiin vain täydennetty painos samoista valintakoekirjoista. Lapin yliopiston erikoisuus oli myöskin se, että valintakoekirjat käsittelivät laajasti useita eri oikeudenaloja. Lapin yliopisto siirtyi yhteisvalintaan Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa vuonna 2017.

Turun yliopisto

Turun yliopistossa pääsykoekirjat ovat käsitelleet 3–4 eri oikeudenalaa. Turun yliopiston erikoisuus oli vuoden 2015 pääsykoekirja Internet Commerce and Law, joka oli kirjoitettu englanniksi. Kokeessa kysymykset kirjasta olivat kuitenkin suomeksi ja kirja oli tarkoitettu suomenkieliseen ohjelmaan hakeville. Vuoden 2015 jälkeen englanninkielistä aineistoa ei ole pääsykokeissa nähty missään pääsykokeissa.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on ollut vuoden 2013 jälkeen yhteisvalinnassa Turun yliopiston kanssa. Ennen tätä Itä-Suomen yliopistolla ei ollut oikeutta kouluttaa oikeustieteen maistereita. Itä-Suomen yliopistossa on kuitenkin pitkät perinteet oikeustieteellisestä koulutuksesta. Itä-Suomen yliopistossa on koulutettu HTM-erikoisjuristeja jo pitkään.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston valintakokeessa on ollut vuodesta 2005 lähtien joka vuosi kolme valintakoekirjaa. Jokainen kirja on käsitellyt eri oikeudenalaa. Tyypillisesti yksi on käsitellyt julkisoikeutta, yksi yksityisoikeutta ja yksi oikeuden yleistieteitä. Sivumäärät ovat laskeneet huippuvuosista. Vuonna 2012 luettavaa oli 840 sivua. Helsingin yliopisto siirtyi yhteisvalintaan 2018 alkaen.

Yhteisvalinta

Yhteisvalintaan siirtymisen yhteydessä laskivat sekä sivumäärät että valmistautumisaika. Takavuosien huimia sivumääriä selittää monen kuukauden valmistautumisaika. Luettavan ja opeteltavan asian määrä kuukautta kohdin ei ole juuri muuttunut. Vuonna 2020 ilmoitettiin, että luettavan aineiston määrä on 200–300 sivua. Valintakoekirjojen sivumäärä oli 331 sivua. Lukuaika vuonna 2020 oli tarkoitus olla viisi päivää lyhyempi kuin vuonna 2019. Koronan takia koe jaettiin kahteen osaan. Ensimmäinen vaihe pidettiin ilmoitettuna alkuperäisenä päivänä ja toinen osa kymmenen päivää myöhemmin.

Miten sisäistää valintakoekirjallisuus?

Valintakoekirjat on kirjoitettu vaikeaselkoisiksi. Tekstiä on työstettävä todella paljon, jotta se lähtee aukenemaan.

Paras tuki tekstin työstämiseen on tekstin avaus, jonka avulla voi hahmottaa nopeammin vaikeaselkoiset asiat. Oikeustieteellisen valintakoekirjojen tekstin avaukset sisältyvät Oikeustiede.comin Valintakoetreeniin.

Luento-opetusta käytetään myös paljon valmistautumisen tukena, mutta monet oikeustieteellisen hakijat jakavat kokemuksen, että luento-opetus vie liikaa aikaa itsenäiseltä valmistautumiselta.

Valintakoekirjat 2020 (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Valintakoekirjat 2019 (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Valintakoekirjat 2018 (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Valintakoekirjat 2017

Helsingin yliopisto (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Turun yliopisto, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

 • [Vahingokorvausoikeus ja sopimusoikeus / Velvoiteoikeus] Juha Karhu: Vahingonkorvausoikeuden ja sopimusoikeuden perusteet, sivuja 84.
 • [Prosessioikeus] Mika Launiala: Siviiliprosessin perusteet, sivuja 114.
 • [Esineoikeus] Eva Tammi-Salminen: Perusteita panttioikeudesta, sivuja 125.
 • Sivuja yhteensä: 323 sivua.

Valintakoekirjat 2016

Helsingin yliopisto (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään : Osa l (4. uudistettu painos), sivuja 415.
 • [Yleisteos] Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään : Osa ll (4. uudistettu painos), sivuja 417.
 • Sivuja yhteensä: 832 sivua.

Valintakoekirjat 2015

Helsingin yliopisto (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

 • [Immateriaalioikeus/Kauppaoikeus] Katja Weckström: Internet Commerce and Law, sivuja 134.
 • [Prosessioikeus] Matti Tolvanen: Prosessioikeuden perusteet, sivuja 166.
 • [Yhteisöoikeus / Kauppaoikeus] Mika Viljanen: Baselin pankkisääntelystrategiat, sivuja 270.
 • Sivuja yhteensä: 570 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään : Osa l (3. uudistettu painos), sivuja 413.
 • [Yleisteos] Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään : Osa ll (3. uudistettu painos), sivuja 465.
 • Sivuja yhteensä: 875 sivua.

Valintakoekirjat 2014

Helsingin yliopisto (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

 • [Kilpailuoikeus / Eurooppaoikeus] Kim Talus: Johdatus eurooppalaiseen energiaoikeuteen, sivuja 136
 • [Finanssioikeus] Matti Myrsky: Suomen tulovero-oikeus, sivuja 191.
 • [Ympäristöoikeus] Anne Kumpula, Tapio Määttä, Jukka Similä ja Leila Suvantola: Näkökulmia monitieteiseen ympäristöoikeuteen, sivuja 173.
 • Sivuja yhteensä: 500 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Tomi Tuominen (toim.): Oikeus tänään (2. uudistettu painos), sivuja 605.
 • Sivuja yhteensä: 605 sivua.

Valintakoekirjat 2013

Helsingin yliopisto

 • [Insolvenssioikeus] Risto Koulu ja Heidi Lindfors: Velkavastuun toteuttaminen luottoyhteiskunnassa, sivuja 216.
 • [Oikeushistoria] Jukka Kekkonen: Mitä on kontekstuaalinen oikeushistoria?, sivuja 183.
 • [Velvoiteoikeus] Mika Hemmo: Velvoiteoikeuden perusteet, sivuja 118.
 • Sivuja yhteensä: 517 sivua.

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

 • [Rikosoikeus] Jussi Tapani: Rikosvastuun perusteet, sivuja 222.
 • [Esineoikeus] Mia Hoffrén: Virhevastuu kodin kaupassa, sivuja 190.
 • [Oikeushistoria] Satu Lidman: Justitian helmoissa. Näkökulmia oikeushistoriaan, sivuja 178.
 • [Valtiosääntöoikeus] Toomas Kotkas: Hyvinvointivaltio, kansalaisuus ja oikeudet, sivuja 110.
 • Sivuja yhteensä: 700 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Leila Juanto, Juha Karhu, Seppo Koskinen, Tuulikki Mikkola, Sauli Mäkelä, Matti Niemivuo, Ilkka Saraviita, Terttu Utriainen ja Pertti Virtanen: Oikeus tänään, sivuja 601.
 • Sivuja yhteensä: 601 sivua.

Valintakoekirjat 2012

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Oikeusjärjestys osa I (8. täydennetty p.), sivuja 555.
 • [Yleisteos] Oikeusjärjestys osa III (8. täydennetty p.), sivuja 455.
 • Sivuja yhteensä: 1010 sivua.

Valintakoekirjat 2011

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Maarit Niskanen (toim.): Oikeusjärjestys osa I (7. täydennetty p.), sivuja 545.
 • [Yleisteos] Oikeusjärjestys osa II (8. täydennetty p.), sivuja 570.
 • Sivuja yhteensä: 1115 sivua.

Valintakoekirjat 2010

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Oikeusjärjestys osa II (7. täydennetty p.), sivuja 570.
 • [Yleisteos] Maarit Niskanen (toim.): Oikeusjärjestys osa III (7. täydennetty p.), sivuja 535.
 • Sivuja yhteensä: 1105 sivua.

Valintakoekirjat 2009

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

 • [Perhe- ja perintöoikeus] Jaakko Ossa: Perhevarallisuuden hallinnointi, sivuja 146.
 • [Prosessioikeus] Mikko Vuorenpää: Lähtökohtia prosessioikeuteen, sivuja 128.
 • [Kauppaoikeus] Jukka Mähönen: Yritysoikeuden perusteita, sivuja 177.
 • Sivuja yhteensä: 451 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Minna-Greta Martti: Oikeusjärjestys : Osa I (6. täydennetty p.), sivuja 610.
 • [Yleisteos] Minna-Greta Martti: Oikeusjärjestys : Osa III (6. täydennetty p.), sivuja 368.
 • Sivuja yhteensä: 978 sivua.

Valintakoekirjat 2008

Helsingin yliopisto

 • [Rikosoikeus] Pekka Koskinen: Rikosoikeuden perusteet, sivuja 159.
 • [Hallinto-oikeus] Olli Mäenpää: Oikeus hyvään hallintoon, sivuja 283.
 • [Esineoikeus] Jarno Tepora: Johdatus esineoikeuden perusteisiin, sivuja 273.
 • Sivuja yhteensä: 715 sivua.

Turun yliopisto

 • [Valtiosääntöoikeus] Janne Salminen toim.: Näkökulmia perusoikeuksiin, sivuja 173.
 • [Oikeusteoria] Jyrki Tala: Lainsäädäntö ja sääntelyn uudet muodot, sivuja 144.
 • [Perhe- ja perintöoikeus] Sakari Salminen: Lapsioikeuden perusteet, sivuja 150.
 • Sivuja yhteensä: 467 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Anssi Sinnemäki: Oikeusjärjestys : Osa II (5. täydennetty p.), sivuja 702.
 • Sivuja yhteensä: 702 sivua.

Ota yhteyttä

Saat vastauksen niin pian kuin se on vain inhimillisesti mahdollista.