Oikeustieteellisen pääsykoekirjat 2024 ja aiempina vuosina

Valintakoekirjat oikeustiede

Oikeustieteellisen pääsykoekirjat julkaistaan huhtikuussa 2024 23.4. klo 12.00 (https://www.unicontent.fi/tuote/oikeustieteellisen-valintakoemateriaali-2024/).

Juha Karhu: Varallisuusoikeuden huomen, Lakimies 78/2022 s. 10851104 (Edilex)

Jaakko Salminen ja Mikko Rajavuori: Yritysvastuulait ja ylikansallisen arvoketjun oikeudellinen käsitteellistäminen, Lakimies 34/2019 (Edilex)

Minna Pappila: Yritysvastuu ja ekologiset kompensaatiot, Liikejuridiikka 2/2019 s. 91–108 (Edilex)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, HE 189/2022, luvut 1-6

Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni – Janne Salminen (2020, Oikeuden perusteet)

Valintakoekirjojen aiheita ei julkaista etukäteen. Yleensä valintakoekirjat käsittelevät oikeuden yleistieteitä, yksityisoikeutta ja julkisoikeutta.

Muistilista oikeustieteelliseen hakijalle

 • Aloita valmistautuminen valintakokeeseen hyvissä ajoin. Tutustu Oikistreenin Hakuoppaaseen oikeustieteelliseen 2024.
 • Seuraa Instagramissa @Oikeustiedecom.
 • Tutustu vanhoihin valintakokeisiin ja valintakoekirjoihin. Samat teemat toistuvat vuodesta toiseen.
 • Valitse oppimistasi parhaiten tukevat valmennuskurssit. Tutustu vaihtoehtoihin. Voit aloittaa valmistautumisen jo ennen valintakoekirjojen ilmestymistä.
 • Hae oikeustieteelliseen Opintopolussa. Kevään yhteishaku alkaa 13.3.2024 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.00. Hakemus kannattaa tehdä heti. Hakutoiveita voi muokata yhteishaun päättymiseen asti.
 • Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyt), niin hakemus on toimitettava 3.4.2024 klo 15.00 mennessä siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakokeeseen osallistut. Yksilölliset järjestelyt vaativat yleensä lääkärintodistusta tai vastaavaa todistusta, joten hankkimiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.
 • Tee alustava lukusuunnitelma.
 • Jos haluat painetut kirjat, niin ne pitää tilata ennakkoon. Kirjojen toimituksessa kestää jonkin aikaa. Kirjat myy UniContent.
 • Valintakoekirjat julkaistaan huhtikuussa 2024. Kirjat ovat saatavissa maksutta.
 • Todistusvalinnan tulokset tulevat yleensä muutamia päiviä ennen valintakoetta, mutta takaraja on 27.5.2024.
 • Koepaikka ilmoitetaan sinulle noin viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse ja tekstiviestitse.
 • Valintakoe järjestetään torstaina 23.5.2024 klo 14–18.
 • Seuraa virallista tiedotusta osoitteesta: https://www.oikeustieteet.fi/.
 • Valintakokeen tulokset julkaistaan heinäkuun alussa Opintopolussa. Viimeistään 4.7.2024.
 • Omat vastaukset näkee maksutta tulokset.korkeakouluun.fi -palvelusta.
 • Voit tehdä oikaisuvaatimuksen 4.7.–18.7.2024 ennen klo 15.00, mikäli et pääse virheellisen arvostelun takia sisään.
 • Hanki tarvittaessa asunto uudelta paikkakunnalta.
 • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen eli maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu sekä Kelalle terveydenhoitomaksu. Jos olet suorittamassa asevelvollisuutta, voit poikkeuksellisesti ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi. Sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, mutta ilmoita poissaolosi syy yliopistoon.
 • Opinnot alkavat tuutorien perehdytyksellä elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Oma tuutorisi on sinuun yhteydessä elokuun aikana ja ilmoittaa tarkemman aikataulun, joka voi poiketa yliopiston periodien alkamisesta.

Aikaisempien vuosien lukuaika

Vuonna 2022 valintakoekirjat julkaistiin tiistaina 25.4.2023 klo 12.00. Lukuaikaa oli 29 päivää. Valintakoe pidetiin torstaina 25.5.2023 klo 9–13.

Vuonna 2022 valintakoekirjat julkaistiin 21.4.2022. Lukuajan pituus oli 32 päivää. Valintakoe järjestettiin maanantaina 23.5.2022 klo 14–18. Koe oli ensimmäinen kokonaan digitaalinen koe.

Vuonna 2021 valintakoekirjat julkaistiin 22.4.2021 klo 12. Lukuajan pituus oli 32 päivää. Valintakoe järjestettiin 24.5.2021.

Vuonna 2020 oikeustieteellisen pääsykoekirjat julkaistiin 27.4.2020 klo 12. Yleensä lukuaika alkaa huhtikuun aikana. Valintakoe pidettiin kahdessa osassa 26.5.2020 ja 5.6.2020.

Valintakoekirjallisuuden tekstin omaksumista helpottaa huomattavasti, jos hallitsee kunnollisen sisäistämismenetelmän. Oikistreenin tuella voi omaksua tehokkaan sisäistämismenetelmän. Pääpiirteissään menetelmä on kuvattu Oikeustiede.comin sivuilla.

Sähköiset pääsykoekirjat maksutta oikeustieteelliseen

Valintakoekirjat on mahdollista saada sähköisenä maksutta. Ilmaiset kirjat on ladattavissa Unicontent verkkokaupasta PDF-tiedostona.

PDF-kirjat tarjoavat mahdollisuuden tehdä sähköisesti merkintöjä kirjaan. Kirjat oli suojattu eli tulostaminen tai tekstin muokkaus on estetty teknisillä keinoilla.

Painetut valintakoekirjat oikeustieteelliseen

Kirjat on mahdollista ostaa myös painettuna. Painetut kirjat on tilattava ennakkoon verkkokaupasta ilmoitetun aikarajan sisällä, jotta ne ehtivät varmasti ensimmäiseen postituserään.

Ennakkoon tilatut kirjat postitetaan kirjojen julkaisupäivänä postipakettina. Toimitusaika-arvio on 1–3 päivää. Postipaketin kulkua voi seurata seurantakoodilla.

Valintakoekirjat voi tilata painettuna myös ilmoitetun aikarajan jälkeenkin. Tällöin yliopisto ei pysty antamaan takeita siitä, että tilaus ehtii ensimmäiseen postituserään.

Ennen painettujen kirjojen saapumista voi käyttää sähköistä versiota.

Valintakoekirjoja ei voi ostaa muualta kuin Unigrafian verkkokaupasta. Painettujen kirjojen hinta postitettuna vuonna 2019 ja 2020 oli 200 euroa. Vuonna 2021 hinta oli 169 euroa, joka sisälsi siis yhden saman kirjan kuin vuonna 2020. Vuonna 2022 valintakoekirjojen hinta postitettuna nousi 234,90 euroon eli 39 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Painetut kirjat on pakattu hyvin pieneen pakettiin. Kirjat ovat myös hyvin ohuita. Kaikki kirjat todennäköisesti on paketissa, vaikka paketin koon perusteella se ei välttämättä siltä vaikuta.

Kannattaako painettuja kirjoja tilata?

Painetut kirjat eivät ole välttämättömyys, mutta painetut kirjat voivat helpottaa työskentelyä. Paperinen versio kirjoista ei ole mikään välttämättömyys.

Painettujen kirjojen hinta on melko korkea niiden tuomaan lisäarvoon nähden. Tarvittaessa painetut kirjat voi ostaa myöhemminkin, mikäli kyllästyy sähköisiin kirjoihin.

Kuinka monta valintakoekirjaa on?

Valintakoekirjojen määrä ei tiedetä tässä vaiheessa. Viime vuosina sivuja kirjoissa on ollut noin 330. Yleensä kirjoja on ollut kolme, jotka käsittelevät kolmea eri oikeudenalaa. Vuonna 2020 jako eri oikeudenaloihin ei ollut kirjoissa kovin selkeä. Vuoden 2021 ja 2022 kirjoissa puolestaan yksi oli artikkelikokoelma.

Kirjat on ollut yleensä saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Ruotsinkieliset kirjat on tarkoitettu ruotsinkieliseen valintakokeeseen, eivätkä ne vastaa aihepiiriltään suomenkielisiä. Englanniksi kirjoitettu valintakoekirja on ollut vuonna 2015 Turussa. Todennäköisesti suomenkieliseen valintakokeeseen tarkoitetut kirjat ovat suomeksi kirjoitettu.

Oikeustieteen pääsykoekirjat 2010-luvulla

Yhteensä kaikissa oikeustieteellisissä pääsykokeissa oli vuosina 2010–2019 yli 16 100 sivua luettavaa. Aineiston määrä on vaihdellut melko paljon. Esimerkiksi Lapin yliopistossa on ollut vuonna 2011 luettavaa 1115 sivua.

Lapin yliopisto

Lapin yliopiston suurta sivumäärä selittää osaltaan se, että valmistautumisaika on ollut pitkä. Periaatteessa valmistautumisen on voinut aloittaa jo vanhalla kirjalla, koska Lapin yliopistossa tyypillisesti julkaistiin vain täydennetty painos samoista valintakoekirjoista. Lapin yliopiston erikoisuus oli myöskin se, että valintakoekirjat käsittelivät laajasti useita eri oikeudenaloja. Lapin yliopisto siirtyi yhteisvalintaan Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa vuonna 2017.

Turun yliopisto

Turun yliopistossa pääsykoekirjat ovat käsitelleet 3–4 eri oikeudenalaa. Turun yliopiston erikoisuus oli vuoden 2015 pääsykoekirja Internet Commerce and Law, joka oli kirjoitettu englanniksi. Kokeessa kysymykset kirjasta olivat kuitenkin suomeksi, ja kirja oli tarkoitettu suomenkieliseen ohjelmaan hakeville. Vuoden 2015 jälkeen englanninkielistä aineistoa ei ole pääsykokeissa nähty missään pääsykokeissa.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on ollut vuoden 2013 jälkeen yhteisvalinnassa Turun yliopiston kanssa. Ennen tätä Itä-Suomen yliopistolla ei ollut oikeutta kouluttaa oikeustieteen maistereita. Itä-Suomen yliopistossa on kuitenkin pitkät perinteet oikeustieteellisestä koulutuksesta. Itä-Suomen yliopistossa on koulutettu HTM-erikoisjuristeja jo pitkään.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston valintakokeessa on ollut vuodesta 2005 lähtien joka vuosi kolme valintakoekirjaa. Jokainen kirja on käsitellyt eri oikeudenalaa. Tyypillisesti yksi on käsitellyt julkisoikeutta, yksi yksityisoikeutta ja yksi oikeuden yleistieteitä. Sivumäärät ovat laskeneet huippuvuosista. Vuonna 2012 luettavaa oli 840 sivua. Helsingin yliopisto siirtyi yhteisvalintaan 2018 alkaen.

Yhteisvalinta

Yhteisvalintaan siirtymisen yhteydessä laskivat sekä sivumäärät että valmistautumisaika. Takavuosien huimia sivumääriä selittää monen kuukauden valmistautumisaika.

Luettavan ja opeteltavan asian määrä kuukautta kohdin ei ole juuri muuttunut. Vuonna 2020 ilmoitettiin, että luettavan aineiston määrä on 200–300 sivua. Valintakoekirjojen sivumäärä oli 331 sivua.

Lukuaika vuonna 2020 oli tarkoitus olla viisi päivää lyhyempi kuin vuonna 2019. Koronan takia koe jaettiin kahteen osaan. Ensimmäinen vaihe pidettiin ilmoitettuna alkuperäisenä päivänä ja toinen osa kymmenen päivää myöhemmin.

Miten sisäistää valintakoekirjallisuus?

Valintakoekirjat on kirjoitettu vaikeaselkoisiksi. Tekstiä on työstettävä todella paljon, jotta se lähtee aukenemaan.

Paras tuki tekstin työstämiseen on tekstin avaus, jonka avulla voi hahmottaa nopeammin vaikeaselkoiset asiat. Oikeustieteellisen valintakoekirjojen tekstin avaukset voi ostaa Oikeustiede.comin verkkokaupasta.

Luento-opetusta käytetään myös paljon valmistautumisen tukena, mutta monet oikeustieteellisen hakijat jakavat kokemuksen, että luento-opetus vie liikaa aikaa itsenäiseltä valmistautumiselta.

Valintakoekirjat 2023

 • [Oikeusteoria] Pia Letto-Vanamo: Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun. Sivuja 103.
 • [Prosessioikeus] Mikko Vuorenpää: Johdatus prosessioikeuteen. Sivuja 105.
 • [Tieteellinen artikkeli] Johanna Niemi: Onko ”oikeus ja sukupuoli” oikeudenala? Sivuja 18*.
 • [Tieteellinen artikkeli] Kreeta Pölönen: Oppimisen tuen sääntely esi- ja perusopetuksessa – yhdenvertaisuutta mutta mitä, miten ja kenelle? Sivuja 27*.
 • [Tieteellinen artikkeli] Marlon Moilanen: Yleisesti hyväksyttävää kasvatusta? Kriittinen tutkimus lastensuojelulaitosten huolenpidon käytäntöjen oikeudellisesta hallinnasta. Sivuja 24*.
 • Sivuja yhteensä: 277 (osa sivuista tieteellisiä artikkeleita)

Valintakoekirjat 2022

 • [Oikeusteoria] Tapio Määttä & Mirjami Paso: Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan. Sivuja 117.
 • [Velvoiteoikeus] Mika Hemmo: Velvoiteoikeuden perusteet. Sivuja 113.
 • [Ympäristöoikeus] Antti Belinskij, Kai Kokko, Ismo Pölönen & Jukka Similä: Näkökulmia ympäristöoikeuteen. Sivuja 100.
  • Kai Kokko: Johdatus ympäristöoikeudelliseen sääntelyyn ja ratkaisutoimintaan. Sivut 1–44.
  • Ismo Pölönen: Osallistumisoikeudet ja vuorovaikutusmenettelyt ympäristölainsäädännössä. Sivut 45–63.
  • Jukka Similä: Muuttuva luonnonvaraoikeus. Sivut 64–81.
  • Antti Belinskij: Vesioikeus. Sivut 82–100.
 • Sivuja yhteensä: 330

Valintakoekirjat 2021

 • [Oikeuden yleistieteet] Pia Letto-Vanamo: Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun*. Oikeuden perusteet 1, sivuja 103.
 • [Rikosoikeus] Sakari Melander: Johdatus rikosoikeuteen. Oikeuden perusteet 2, sivuja 112.
 • [Yksityisoikeus] Sampo Mielityinen (toim.): Oikeus ja julkisuus. Oikeuden perusteet 3, sivuja 114.
  • Hannu Nieminen: Julkisuus. Sivut 9–26.
  • Johanna Niemi: Oikeudenkäynnin julkisuus. Sivut 27–47.
  • Päivi Korpisaari: Oikeus ja media: Rikosuutisoinnin oikeudelliset reunaehdot. Sivut 48–65.
  • Ilari Hovila: Avoimuus ja läpinäkyvyys kaavoituksessa. Sivut 66–82.
  • Anette Alén Savikko: Oikeus tulla unohdetuksi. Sivut 82–96.
  • Jukka Mähönen: Yksityisyys ja julkisuus yritystoiminnassa. Sivut 97–114.
 • Sivuja yhteensä: 329

* Sama kirja kuin vuonna 2020.

Valintakoekirjat 2020

Valintakoekirjat 2019

Valintakoekirjat 2018

Valintakoekirjat 2017

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

 • [Vahingokorvausoikeus ja sopimusoikeus / Velvoiteoikeus] Juha Karhu: Vahingonkorvausoikeuden ja sopimusoikeuden perusteet, sivuja 84.
 • [Prosessioikeus] Mika Launiala: Siviiliprosessin perusteet, sivuja 114.
 • [Esineoikeus] Eva Tammi-Salminen: Perusteita panttioikeudesta, sivuja 125.
 • Sivuja yhteensä: 323 sivua.

Valintakoekirjat 2016

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään : Osa l (4. uudistettu painos), sivuja 415.
 • [Yleisteos] Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään : Osa ll (4. uudistettu painos), sivuja 417.
 • Sivuja yhteensä: 832 sivua.

Valintakoekirjat 2015

Helsingin yliopisto (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

 • [Immateriaalioikeus/Kauppaoikeus] Katja Weckström: Internet Commerce and Law, sivuja 134.
 • [Prosessioikeus] Matti Tolvanen: Prosessioikeuden perusteet, sivuja 166.
 • [Yhteisöoikeus / Kauppaoikeus] Mika Viljanen: Baselin pankkisääntelystrategiat, sivuja 270.
 • Sivuja yhteensä: 570 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään : Osa l (3. uudistettu painos), sivuja 413.
 • [Yleisteos] Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään : Osa ll (3. uudistettu painos), sivuja 465.
 • Sivuja yhteensä: 875 sivua.

Valintakoekirjat 2014

Helsingin yliopisto (Linkki ilmaisiin kirjoihin)

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

 • [Kilpailuoikeus / Eurooppaoikeus] Kim Talus: Johdatus eurooppalaiseen energiaoikeuteen, sivuja 136
 • [Finanssioikeus] Matti Myrsky: Suomen tulovero-oikeus, sivuja 191.
 • [Ympäristöoikeus] Anne Kumpula, Tapio Määttä, Jukka Similä ja Leila Suvantola: Näkökulmia monitieteiseen ympäristöoikeuteen, sivuja 173.
 • Sivuja yhteensä: 500 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Tomi Tuominen (toim.): Oikeus tänään (2. uudistettu painos), sivuja 605.
 • Sivuja yhteensä: 605 sivua.

Valintakoekirjat 2013

Helsingin yliopisto

 • [Insolvenssioikeus] Risto Koulu ja Heidi Lindfors: Velkavastuun toteuttaminen luottoyhteiskunnassa, sivuja 216.
 • [Oikeushistoria] Jukka Kekkonen: Mitä on kontekstuaalinen oikeushistoria?, sivuja 183.
 • [Velvoiteoikeus] Mika Hemmo: Velvoiteoikeuden perusteet, sivuja 118.
 • Sivuja yhteensä: 517 sivua.

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

 • [Rikosoikeus] Jussi Tapani: Rikosvastuun perusteet, sivuja 222.
 • [Esineoikeus] Mia Hoffrén: Virhevastuu kodin kaupassa, sivuja 190.
 • [Oikeushistoria] Satu Lidman: Justitian helmoissa. Näkökulmia oikeushistoriaan, sivuja 178.
 • [Valtiosääntöoikeus] Toomas Kotkas: Hyvinvointivaltio, kansalaisuus ja oikeudet, sivuja 110.
 • Sivuja yhteensä: 700 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Leila Juanto, Juha Karhu, Seppo Koskinen, Tuulikki Mikkola, Sauli Mäkelä, Matti Niemivuo, Ilkka Saraviita, Terttu Utriainen ja Pertti Virtanen: Oikeus tänään, sivuja 601.
 • Sivuja yhteensä: 601 sivua.

Valintakoekirjat 2012

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Oikeusjärjestys osa I (8. täydennetty p.), sivuja 555.
 • [Yleisteos] Oikeusjärjestys osa III (8. täydennetty p.), sivuja 455.
 • Sivuja yhteensä: 1010 sivua.

Valintakoekirjat 2011

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Maarit Niskanen (toim.): Oikeusjärjestys osa I (7. täydennetty p.), sivuja 545.
 • [Yleisteos] Oikeusjärjestys osa II (8. täydennetty p.), sivuja 570.
 • Sivuja yhteensä: 1115 sivua.

Valintakoekirjat 2010

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Oikeusjärjestys osa II (7. täydennetty p.), sivuja 570.
 • [Yleisteos] Maarit Niskanen (toim.): Oikeusjärjestys osa III (7. täydennetty p.), sivuja 535.
 • Sivuja yhteensä: 1105 sivua.

Valintakoekirjat 2009

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

 • [Perhe- ja perintöoikeus] Jaakko Ossa: Perhevarallisuuden hallinnointi, sivuja 146.
 • [Prosessioikeus] Mikko Vuorenpää: Lähtökohtia prosessioikeuteen, sivuja 128.
 • [Kauppaoikeus] Jukka Mähönen: Yritysoikeuden perusteita, sivuja 177.
 • Sivuja yhteensä: 451 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Minna-Greta Martti: Oikeusjärjestys : Osa I (6. täydennetty p.), sivuja 610.
 • [Yleisteos] Minna-Greta Martti: Oikeusjärjestys : Osa III (6. täydennetty p.), sivuja 368.
 • Sivuja yhteensä: 978 sivua.

Valintakoekirjat 2008

Helsingin yliopisto

 • [Rikosoikeus] Pekka Koskinen: Rikosoikeuden perusteet, sivuja 159.
 • [Hallinto-oikeus] Olli Mäenpää: Oikeus hyvään hallintoon, sivuja 283.
 • [Esineoikeus] Jarno Tepora: Johdatus esineoikeuden perusteisiin, sivuja 273.
 • Sivuja yhteensä: 715 sivua.

Turun yliopisto

 • [Valtiosääntöoikeus] Janne Salminen toim.: Näkökulmia perusoikeuksiin, sivuja 173.
 • [Oikeusteoria] Jyrki Tala: Lainsäädäntö ja sääntelyn uudet muodot, sivuja 144.
 • [Perhe- ja perintöoikeus] Sakari Salminen: Lapsioikeuden perusteet, sivuja 150.
 • Sivuja yhteensä: 467 sivua.

Lapin yliopisto

 • [Yleisteos] Anssi Sinnemäki: Oikeusjärjestys : Osa II (5. täydennetty p.), sivuja 702.
 • Sivuja yhteensä: 702 sivua.

Ota yhteyttä

Saat vastauksen niin pian kuin se on vain inhimillisesti mahdollista.

"*" näyttää pakolliset kentät