Näin laadit oikaisuvaatimuksen oikeustieteelliseen

Valmennuskurssi oikeustieteelliseen

Jos sisäänpääsy oikeustieteelliseen jäi muutaman pisteen päähän, on syytä perehtyä omiin koevastauksiin perusteellisesti mahdollisimman pian tulosten julkaisun jälkeen. Koevastauksista on mahdollista löytää arvosteluvirheitä, joiden perusteella on järkevää tehdä oikaisuvaatimus niihin yliopistoihin, joihin olet hakenut.

Oikaisuvaatimus voi tuoda opiskelupaikan

Oikaisuvaatimuksen tekemisessä et voi hävitä. Et menetä pisteitä tai jo saamaasi toista opiskelupaikkaa, jos oikaisuvaatimus ei menesty. Sen sijaan oikaisuvaatimus voi tuoda sinulle opiskelupaikan oikeustieteellisessä jo ensi syksynä.

Valintakokeen tarkastajat käyvät läpi valtavan määrän kokeita lyhyessä ajassa, joten inhimilliset virheet kokeen tarkastuksessa ovat mahdollisia.

Koevastaukset ja mallivastaukset kannattaa käydä huolellisesti läpi. Jos mahdollisia virheitä löytyy, oikaisuvaatimus kannattaa aina tehdä.

1. Lataa kopio omista koevastauksista

Oman valintakokeen ja pisteet pääsee näkemään Valintakoepisteet-palvelusta, joka aukeaa 4.7.2024 klo 12. Lataa palvelusta kopio omista koevastauksista.

2. Tutustu yliopiston ohjeistukseen

Jokaisella yliopistolla on erilliset ohjeet oikaisun tekemiseen. Ohjeet ovat pitkälti yhtenevät, käytännössä eroavaisuudet löytyvät tavoista toimittaa oikaisupyyntö. Oikaisua on haettava erikseen kaikista niistä yliopistoista, joiden valintaan hakija vaatii oikaisua.

Käytännössä ilman opiskelupaikkaa jääneiden on suunnattava oikaisuvaatimus Lapin yliopistolle, koska sinne on yleensä alin pisteraja.

Katso: Lapin yliopiston ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

3. Etsi arvosteluvirheitä

Oikaisupyyntö vaatii selkeän perusteen, jonka perusteella oikaisua haetaan.

Vertaa omia vastauksiasi oikeustieteellisen valintakokeen arvosteluperusteluihin.

Muissa tehtävissä kuin monivalinnoissa tehtävän sisäisten pisteiden tarkistaminen on haastavampaa. Arvosteluperusteluihin on merkitty pistehyvitykseen oikeuttava vastaus. Toisaalta arvostelun kerrotaan olevan kokonaisarvostelua.

“Jokaisesta pisteytetystä kohdasta on edellytetty mallivastauksen sisällön mukainen vastaus. Epäselvistä, tulkinnanvaraisista, ristiriitaisista tai puutteellisista vastauksista ei myönnetty pistettä. Vastausten arvostelu on perustunut kokonaisarvosteluun ja näin ollen vastauksen jäsentely, logiikka ja selkeys on huomioitu arvostelussa.”

Oikeustieteen valintakokeen arvosteluperustelut

Yksittäinen pisteeseen oikeuttava vastaus voi sisältää useamman asian, joka mallivastauksen perusteella olisi mainittava.

Oman vastauksen ei tarvitse olla identtinen mallivastauksen kanssa. Olennaista on, että vastaus sisältää saman asian. Oikaisuvaatimuksessa on kyettävä perustelemaan, miksi mallivastaus ja valintakoevastauksesi tarkoittaa samaa asiaa. Kysymys siitä, mikä vastaus on riittävän lähellä oikeaa vastausta, on usein tulkinnanvarainen.

4. Tehtävän laadinnan virheet

Tehtävän laadinnassa on voinut tapahtua virhe, jonka perusteella tehtävään voi olla useampi kuin yksi oikea vastaus tai tehtävään on mahdoton vastata valintakoekirjallisuuden ja valintakokeessa jaetun materiaalin perusteella.

Tehtävät oikeustieteellisen valintakokeessa on usein tulkinnanvaraisia. Tehtävässä annettujen tietojen perusteella ei välttämättä pysty vastaamaan kysymykseen joka tilanteessa oikein. Kynnys arvosteluperusteiden muuttamiseen on varsin korkea.

Tehtävän laadinnan virheet voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 1. Tehtävässä on kysytty tai arvosteluperusteluissa on vaadittu valintakoekirjallisuuden ja kokeessa jaetun materiaalin ulkopuolista tietoa.
 2. Tehtävä on monitulkintainen tai epäselvä.

Oikaisuvaatimuksen laadinta

Mikäli havaitsit vastauksissa oikaisupyyntöön mahdollisesti oikeuttavan virheen, kannattaa oikaisupyyntö tehdä. Ilman kunnollista perustetta oikaisupyynnön tekeminen ei ole mielekästä.

Oikaisuvaatimus on laadittava erikseen jokaiseen yliopistoon, johon hakee oikaisua. Yliopiston ohjeistuksesta on tarkastettava vaatimukset oikaisuvaatimuksen sisältämistä tiedoista ja lähetystavasta.

Oikaisuvaatimuksen perusteluiden tulee perustua faktoihin. Mielipiteet eivät ole riittäviä perusteluita. Oikaisuvaatimuksesta kannattaa laatia johdonmukainen ja asiallinen selvitys siitä, miksi pisteitä olisi tullut myöntää enemmän. Kielenkäytössä ei kannata sortua epäkohteliaisuuksiin, epävarmuuttaa ilmaiseviin ilmaisuihin tai rönsyilevään pituuteen.

Epävarmatkin asiat kannattaa ilmaista kuin ne olisivat faktoja. Turhaa konditionaalien käyttöä tulee välttää. Lisäksi erityisesti oikeustieteen hakijalla saattaa olla kiusaus viljellä kaikenlaista jurismia selvityksen vakuuttavuuden lisäämisessä. Passiivin käyttö, täytesanat ja hienot juridiset ilmaisut eivät tuota lisäarvoa oikaisuvaatimukseen.

Hyvä oikaisuvaatimus on ennen kaikkea

 • Hyvin faktoilla perusteltu
 • Johdonmukainen
 • Ei sisällä toistoa, mielipiteitä, epävarmuuden ilmaisua tai jurismia.
 • Oikaisua vaativa kohta on selkeästi yksilöity tehtävänumeron ja tehtävän kohdan avulla.

Oikaisuvaatimuksen muotovaatimukset

Yliopiston ohjeistuksesta selviää oikaisuvaatimuksen vaatimat muotovaatimukset. Tutustu siis yliopiston antamaan ohjeistukseen.

Oikaisuaika alkaa 4.7.2024 ja päättyy 18.7.2024 klo 15:00.

Apua koevastausten tarkastukseen ja oikaisuvaatimuksen laadintaan

Oikeustieteelliseen valintakokeeseen perehtyneet juristit voivat usein auttaa tehtävien tarkastuksessa ja oikaisuvaatimuksen laadinnassa.

Valitettavasti en voi tarjota maksutonta neuvontaa tai kartoitusta, mikäli asiasi koskee oikaisuvaatimusta yliopistoon.

 • Puhelinneuvonta
 • Kokeen tarkastus
 • Oikaisuvaatimuksen laadinta
 • Asian vieminen hallinto-oikeuteen

Viimeinen tilausajankohta 15.7.2024.

Oikaisuvaatimuksen voit laatia itse kokeen tarkastuksen perusteella, jos se on aiheellista. Kokeen tarkastus on edellytys oikaisuvaatimuksen laadinnalle. Oikaisuvaatimuksen laadinta ei sisällä oikaisuvaatimuksen toimittamista yliopistoon.

Näin tilaat kokeen tarkastuksen

 1. Tutustu tarkastuspakettiin.
 2. Liitä tuotesivulle valintakoevastaukset PDF-muodossa, jotka olet ladannut Valintakoepisteet-palvelusta, joka aukeaa 4.7.2024 klo 12. Paina tulosta ja tallenna vastaukset PDF-tiedostona.
 3. Valitse “Haluan tarkastuksen niin pian kuin mahdollista”. Jos tämä ei ole valittuna, tarkastus alkaa vasta 14 päivän kuluttua tilauksesta.
 4. Syötä maksajan tiedot kassalle
 5. Maksa tilaus monipuolisilla maksutavoilla (mm. pankkikortit ja verkkopankki)
 6. Pääset heti bonuskursseille ja lataamaan mallipohjan oikaisuvaatimuksen tekemiseen.
 7. Saat tarkastusraportin sähköpostiisi viimeistään 16.7.2024.

[Huom! Tarkastuspaketteja on rajallinen määrä. Tee tilaus mahdollisimman pian verkkokaupasta sen jälkeen, kun saat tulokset.]


Ota yhteyttä

Saat vastauksen niin pian kuin se on vain inhimillisesti mahdollista.

"*" näyttää pakolliset kentät