Aikajana

Aikajana keskeisemmistä valintakoekirjallisuuden asioista

Huomaa: Perusoikeusuudistus 1995 (Sisällytettiin yhteen silloisesta perustuslaista – Suomen Hallitusmuotoon), perustuslain kokonaisuudistuksessa vuonna 1999 perusoikeudet-luku siirrettiin Suomen perustuslakiin (PL) (perustuslain kokonaisuudistus) ja Suomen perustuslaki tuli voimaan 2000. Suomen perustuslakiin tehtiin tarkistus 2011, joka tuli voimaan 2012.

Huomaa: Euroopan unionissa perusoikeudet määritettiin 2000 – eivät tulleet voimaan vielä silloin. Unionin perusoikeuskirja tuli voimaan Lissabonin sopimuksen yhteydessä 2009.

Huomaa: Euroopan perustuslakisopimus hyväksyttiin Suomessa – ei tullut voimaan lopulta ollenkaan. Sen tilalle tuli Lissabonin sopimus, joka muistutti EU:n perustuslakia monin paikoin, mutta sisälsi olennaisia muutoksia.

Huomaa: Ihmisoikeussopimus tuli voimaan Suomessa 1990, vaikka säädöskokoelmassa lukee 1999[Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus (SopS 63/1999)] tämä johtuu siitä, että EIS:ssä muutettiin lisäpöytäkirjalla. Kirjassa tästä ei ole mainintaan, mutta tiedoksi, ettette ihmettele.

Huomaa: Suomi liittyi ETA:an ennen kuin Suomesta tuli EU:n jäsen 1.1.1995.

Ole tarkkana, kysytäänkö voimaantuloa vai hyväksymisen / säätämisen ajankohtaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ota yhteyttä

Saat vastauksen niin pian kuin se on vain inhimillisesti mahdollista.