Makiasta tuli matkija sosiaalisessa mediassa.

Iso paha Makia plagioi perinteikkään pursiseuran logon

Makia Clothing sai esittää lehtien palstoilla käydyn riitaisan näytöksen pääosassa, miten väitetty immateriaalioikeuden loukkaus hoidetaan siten, että leimautuu röyhkeäksi plagioijaksi.

Helsingin sanomat kertoi 6.10.2019, että helsinkiläisen Merenkävijät ry pursiseuran logoa muistuttava kuvio on päätynyt koristamaan vaatevalmistajan Makia Clothing Oy:n vaatteita. Makia ei ollut pyytänyt lupaa logon käyttöön pursiseuralta, vaikka Makian käyttämä logo oli saanut merkittävässä määrin inspiraatiota pursiseuran logosta. Kuohunta oli valmis alkavaksi.

Ensimmäistä kertaa Makia ei ole ongelmissa paitojensa kuvioiden kanssa. Vuonna 2015 Makian nosti otsikoihin tavaramerkki- ja tekijänoikeuskiista Raha-automaattiyhdistyksen kanssa, mutta silloin Makia onnistui välttämään leimaantumisen loukkaajaksi ja keräämään sympatiat puolelleen. 

Kyse oli RAY:n tavaramerkin ja tekijänoikeuden väitetystä loukkauksesta, kun Makia oli luonut piirroksen pajatso-laitteesta RAY:n tavaramerkkeineen ja käyttänyt piirrosta paitojensa kuviona. Makia selvisi julkisuudessa esitettyjen tietojen vain loukkaavien tuotteiden tuhoamisella.

Hyökkäys on paras puolustus?

Makian strategia oli RAY:n tapauksessa puolustautua loukkausväitteiltä hyökkäämällä RAY:tä vastaan. Ilta-Sanomille (IS 16.10.2015) antamissaan kommenteissa Makia Clothingin operaativinen johtaja kommentoi tapausta siten, että “hänelle koko asiasta jäi todella holhoava kuva, vaikka itse neuvottelut käytiinkin hyvässä hengessä.”

Makia loi julkisuudessa kuvaa, että RAY toimi virkaintoisen ja holhoavan viranomaisen tapaan työntämällä kapuloita yrittäjien rattaisiin. Valtionyhtiöön tämä mielikuva tarttui kuin takiainen kissanturkkin. Hyökkäys puolustuksena toimi, koska asetelma näytti ulospäin siltä, että Makia on joutunut RAY:n lakimiesten hampaisiin.

Luultavasti Makialla oli intressi tuoda tapaus julkisuuteen. Toimittaja nielaisi Makian näkökulman, vaikka lopussa pääseekin RAY:n liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen ääneen. Kiiskisen kommentti artikkelin lopussa kiteyttää, miksi RAY:n tapaus kääntyi Makialle myönteiseksi.

“Koemme, että meidän täytyy pitää huoli omista oikeuksistamme siinä missä minkä tahansa muunkin yrityksen. Tällainen on meille arkipäiväistä touhua. Ei ole kysymys siitä, onko toinen osapuoli pieni vai iso, me haluamme olla johdonmukaisia.”

RAY joutui puolustamaan oikeuksiaan pienempäänsä vastaan. Artikkelin perusteella RAY ei puolustanut oikeuksiaan edes täysimääräisesti vaatimalla rahallisia korvauksia pajatson oikeudettomasta käytöstä. RAY tyytyi puolustamaan oikeuksiaan vain sen verran, mitä edellytetään, ettei oikeudet menetä merkitystä. Tavaramerkin puolustamatta jättäminen voisi tarkoittaa pitkässä juoksussa tavaramerkin menettämistä.

Makia puolustautuu hyökkäyksellä Merenkävijät ry:tä vastaan

Neljän vuoden päästä RAY:n tapauksesta, Makia on jälleen antamassa kommentteja toimittajalle tavaramerkki- ja tekijänoikeuskiistassa. Tällä kertaa tapauksen on tuonut julkisuuteen Merenkävijät ry.

Miljoona voittoa tahkoava Makia lähtee puolustautumaan loukkausväitteiltä hyökkäämällä Merenkävijät ry:tä vastaan valittemalla, miten Merenkävijät ry on suuttunut Makian kunnianosoituksesta – eli Merenkävijät ry:n logon lähes täydellisesti kopioimisesta.

Makian Totti Nyberg pyrkii luomaan kuvaa pillastuneista ja ahneista seura-aktiiveista, mairittelemalla sitä, miten seuran edustajat ovat ”uhanneet, että pitää vetää tuote pois ja maksaa suuri summa rahaa”.

Heti perään Nyberg vähättelee väitettyä loukkausta mainitsemalle, että kyse on vain pienestä määrästä kausituotteita. Syyttävän sormen Nyberg osoittaa kohti Merenkävijät ry:tä nostamalla esiin juristien mukaan tulon riitaan. ”Nyt he haluavat lähteä taistelemaan juristien kanssa, mikä harmittaa meitä tosi paljon”

Kiista karkaa Makian käsistä

Se, että oikeudellinen kiista kärjistyy julkisuudessa käytäväksi on vaatinut epäonnistumisia neuvotteluissa. Kiistojen tuominen riitaisena julkisuuteen on harvoin kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu kiistaan.

Kiista pääsi karkaamaan Makian käsistä, kun se suhtautui vähättelevään sävyyn loukkausvaatimukseen. Heti ensimmäisten viestinvaihto ajoi osapuolet kauaksi toisistaan. Hyökkäävällä linjalla Merenkävijät ry:tä lähestynyt juristi oli viimeinen niitti

Merenkävijät ry:n edustaja oli viestinnän professori ja viestintätoimisto Viestintä Luotsin osakas Otto Aalto, joka käänsi Makian “hyökkäys on paras puolustus” -strategian Makiaa vastaan. Daavid voitti Goljatin.

Juridisilta resursseiltaan ylivoimainen Makia, ei onnistunut taivuttamaan mitättömän pientä harrastusseuraa riistoa muistuttavaan sopimukseen.

Makia ehdotti lehtitietojen mukaan 2000 euron korvausta hyväntekeväisyyteen tai seuran juniorityöhön, pitämään tapauksen salassa julkisuudelta, sitoutumista olla vetoamatta logon oikeuksiin ja käyttöoikeuden myöntämistä Makialle. 

Vastaavanlaisessa nurkkaan ajossa moni heikompi olisi sortunut. Tapaus ei ollut niin selvä, että Merenkävijät ry olisi voinut luottaa siihen, että se tulisi voittamaan tapauksen oikeudessa. Oikeudenkäyntiin liittyy aina prosessiriski.

Tapahtuiko oikeuden loukkausta?

Makian käyttämän kuvion ja Merenkävijät ry:n logon yhdennäköisyys oli silmiinpistävä. Kuvio poikkesi vain vähäisesti alkuperäisestä logosta. Tekijänoikeuden näkökulmasta tarkastellen huomio kiinnittyy seuraaviin asioihin:

  1. Saako Merenkävijät ry:n logo suojaa tekijänoikeuden perusteella?
  2. Onko Makian kuvio epäitsenäinen muunnelma vai kokonaan uusi versio samasta aiheesta?

Saako Merenkävijät ry:n logo suojaa tekijänoikeuden perusteella?

Kysymyksiin ei ole selvästi oikeita ja vääriä vastauksia tässä tapauksessa. Lehtitietojen Merenkävijät logon suunnittelija on Antti Salmenlinna. Hänen kuolemastaan on kulunut 51 vuotta, joten Salmenlinnan teosten suoja-aika ei ole päättynyt. Jotta Merenkävijät ry voi puolustaa logon tekijänoikeuksia, on sille täytynyt siirtää riittävät oikeudet logoon.

Logon täytyy ylittää teoskynnys, jotta logo olisi suojattu tekijänoikeudella. Teoksen on oltava itsenäinen ja omaperäinen. Riittävä omaperäisyys edellyttää, ettei kenenkään muun voi olettaa päätyvän samanlaiseen lopputulokseen.

Teoskynnys logojen kaltaisten piirrosten osalta teoskynnys on korkea. Muun muassa tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2006:18 on johtanut hätäisiin johtopäätöksiin, jonka mukaan logot eivät saisi tekijänoikeussuojaa. Tyypillisistä geometrisista muodoista koostuvat logot eivät lähtökohtaisesti saakaan tekijänoikeussuojaa, mutta logojen teostason tarkempaan määrittämiseen oikeuskäytäntö antaa heikosti tukea. Logo voi saada suojaa piirroksena sen ollessa itsenäinen ja omaperäinen.

Purjeista, linnusta ja aallokosta muodostuva kokonaisuus voisi juuri ja juuri yltää teostasoon siitä huolimatta, että siinä on hyödynnetty geometrisia muotoja ja geneeristä lintua. Yksittäisinä elementteinä ne eivät riitä muodostamaan teosta. 

Onko Makian kuvio epäitsenäinen muunnelma vai kokonaan uusi versio samasta aiheesta?

Mikäli logo katsotaan teokseksi, saa siitä tehdä siltin ns. vapaan muunnelman ilman oikeudenhaltija lupaa. Samuusarvioinnista riippuu katsotaanko, jälkimmäisen teoksen tekijänoikeuksien riippuvan alkuperäisen teoksen oikeuksista.

Tässä tapauksessa Makian luoma uusi versio muistuttaa olennaisilta osin Merenkävijät ry:n logoa. Muutokset ovat vähäisiä. Linnulle on lisätty pää ja pyrstö. Purjetta muistuttavan M-kirjaimen kärkiä on pyöristetty ja yksi sakara on poistettu. Aallokko on samanmuotoinen, mutta eri mittasuhteissa. Pienet muutokset antavat viitteitä epäitsenäisestä muunnelmasta, jonka käyttöön tarvitaan alkuperäisen teoksen oikeudenhaltijan lupa (tekijänoikeuslaki 4.1 §). 

Lopulta se, että onko kyse tekijänoikeuden loukkauksesta vai ei, riippuu melko monimutkaisesta oikeudellisesta arvioinnista. Argumentteja voidaan esittää tässä tapauksessa suuntaan ja toiseen. Makian juristit tekivät perustyötä pyrkiessään kääntämään argumentit puhumaan sen puolesta, että kyse ei ollut loukkauksesta. Teostason ja samanlaisuuden arviointiin liittyy epäjohdonmukaisuuksia, jotka tuovat oikeudellista epävarmuutta loukkauksen arviointiin.

Oliko kyseessä tavaramerkin loukkaus?

Parhaimmillaan logot voivat saada suojaa sekä tavaramerkin että tekijänoikeuden perusteella eli ns. kaksoissuoja. Merenkävijät ry ei ole rekisteröinyt logoaan tavaramerkiksi, jonka takia sen asema tavaramerkkinä on epäselvä.

Vakiintumisen kautta merkistä on kuitenkin voinut tulla tavaramerkki. Näytön arvioinnista riippuu, voiko logo saada suojaa vakiintumisen perusteella.

Jos kyseessä katsotaan olevan vakiintunut tavaramerkki, arvioitavaksi tulee aiheutuuko yleisön keskuudessa sekaannusvaara. Arviointi perustuu teoreettiseen arviointiin siitä, voiko merkkien välillä syntyä sekaannus.

Kuinka Makiasta tuli iso paha MAKIA?

Oikeudellisesti tapaus näyttäytyy riitaiselle. Tuomioistuimessa tapaus olisi voinut kääntyä kumpaan tahansa suuntaan. Makia tuskin arvioi oikeudenkäynnin riskiä suureksi, joten se päätyi tekemään nurkkaan ajavan sovintoehdotuksen. Riskikartoituksessa Makialta taisi unohtua vaihtoehtoiset tavat ratkaista kiistat.

Vahvan brändin ja RAY tapauksen synnyttämällä itseluottamuksella Makia ei ottanut tapauksen PR-riskiä vakavasti. Riski ei tuntunut realisoituvan edes siinä vaiheessa, kun toimittaja pyysi ensimmäisen kerran haastattelua tapauksesta.

Makian toiminta ja Nybergin kommentit leimautuivat nopeasti ylimieliseksi ja röyhkeäksi. Vuorokauden sisällä Makia joutui nostamaan käden ilmaan virheen merkiksi. Makia veti tuotteet pois myynnistä ja teki 5000 euron lahjoituksen Merenkävijät ry:n nimissä Itämeren suojeluun.

Helsingin sanomissa Nyberg kommentoi tapausta seuraavasti: ”Nostamme kädet pystyyn virheen merkiksi. Olemme olleet idiootteja.” Taloussanomien uutiseen sovusta Makian reagoi Merenkävijöiden Otto Aalto.

Loanheitto Makian päälle ei päättynyt tähän. Nybergin kommentti tiivistää yhden syyn, miksi tämä tapaus kääntyi nopeasti Makiaa vastaan: “Makialla välillä ‘unohdetaan’, että se on jo suuri ja ihmisten tuntema yritys eikä enää pieni vaatefirma.” 

Marttyyriksi heittäytyminen loukkausväitteiden edessä ei tällä kertaa tuottanut Makian yllätykseksi yhtä mairittelevaa lopputulosta kuin RAY-tapauksesa. Makian ailahteleva linja brändiyhteistyössä joutui tikun nokkaan.

Makian koko toiminta joutuu tikun nokkaan

Seuraavaksi lehdistöä alkoi kiinnostaa myös muiden tuotteiden oikeudet. Makia liitettiin mediassa myös Merimelojien logon kopiointiin. Merimelojien logossa ja Makian käyttämässä kuviossa on yhdennäköisyyksiä, jotka viittaavat mahdolliseen inspiraatioon. Makia on tosin kiistänyt, että Merimelojien logoa olisi käytetty Sight paidan kuvion inspiraation lähteenä.

Tarkastellessa Merimelojien logo ja sen yhtäläisyyksiä Makian käyttämään kuvioon nähden, on nähtävissä, että samanlaiset elementit koostuvat aaltokuviosta ja M-kirjaimesta. Logon aaltokuvio on hyvin geneerinen, eikä itsenäisenä elementtinä saa suojaa tekijänoikeuden perusteella. Tyylitelty M-kirjain ei myöskään saa suojaa. Makian kuvion kirjaimen muoto ja asemointi lisäksi poikkeaa Merimelojien logosta.

Samanlaisuuskokemuksesta huolimatta Makian kuviossa ei ole hyödynnetty Merimelojien logosta itsenäisiä ja omaperäisiä osia. Vaikka Merimelojien logo ylittäisi melan kanssa teoskynnyksen, voitaisiin Makian kuvio siitä huolimatta katsoa vapaaksi muunnokseksi, jonka tekijänoikeudet eivät riipu alkuperäisestä teoksesta.

Oikeudellisesti tarkastelen väite Merimelojien logon tekijänoikeuden loukkauksesta on tässä tapauksessa heikko. Siitä huolimatta logojen samanlaisuus vahvistaa mielikuvaa Makiasta plagioijana.

Plagioinnin raja on usein hämärä

Plagioinnista puhuttaessa on ymmärrettävä, että taiteessa mitään ei synny tyhjässä, vaan aiemmat teokset luovat pohjaa myöhemmille teoksille. Oikeudellisen ja eettisen arvioinnin välillä on eroja siinä, kuinka paljon on hyväksyttävää hyödyntää alkuperäistä teosta inspiraation lähteenä.

RAY:n tapauksessa Makian toimintaa ei pidetty juurikaan paheksuttavana eettisesti. Samankaltainen toiminta näyttäyi täysin toisessa valossa Merenkävijöiden tapauksessa.

Plagiointitapauksena tämä tapaus ei ollut ainutlaatuinen. Marimekon plagiointikohu on vielä tuoreessa muistissa. Kyse tekijänoikeuksien rikkomisesta voi olla toissijainen plagiointikohuissa. Julkisuudessa korostuu moraaliarviointi. Yritys voi leimautua plagioijaksi loukkaamatta tavara- tai tekijänoikeutta.

Usein se, miten asiat oikeasti ovat, on toissijaista siihen nähden, miltä asiat näyttää. Makia sai näyttämään itsensä plagioijalta. Meillä on lisäksi taipumus mieltää iso pahaksi. Liikevoittoa Makia teki viime vuonna miljoona euroa kahdeksan miljoonan euron liikevaihdolla. Se tekee Makiasta ison verrattuna pursiseuraan. Näin byrokraatin sortamasta pienestä vaatevalmistajasta tuli iso paha plagioija.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Valikko